ابندی سینک ظرفشویی کل مناطق تهران            لوله بازکن در محدوده فرمانیه