تخلیه چاه باغ صبا-سهروردی           لوله بازکن در محدوده فرمانیه