فشار اب خطوط شبکه های توزیع اب شهری

حداکثر فشار اب در شبکه های توزیع نباید از 8-6 اتمسفر بیشتر شود

حداقل فشار لازم خط در محل انشعاب برای ساختمان باید حدود اعداد مشخص شده باشد

فشار ابدر خطوط شبکه های توزیع در شهرهای غیر کوهستانی در حدود 5-2 اتمسفر /30تا80پوند بر اینچ مربع/ در تغییر خواهد بودکه البته این فشار برای استفاده اتش نشانی رضایتبخش نبوده ولازم است در چنین محلهایی پیش بینی مقتضی جهت استفاده از موتورهای مخصوص اتش نشانی را نمود

به منظور جلوگیری از الودگی شبکه تامین اب اشامیدنی نباید فاصله افقی لوله اصلی اب در خیاباهای تهران و محوطه های بزرگ با لوله اصلی فاضلاب از 3متر کمتر باشد

 

لازم است کنتورهای فرعی ساختمانها در محلی نسب گردد که قطع سریع جریان اب ساختمان و خواندن وتعمیر کنتور به راحتی امکان پذیر باشد

به طور کلی فشار اب درشبکه لوله کشی داخل ساختمان نباید از 4 اتمسفر و بیشتر از 5%اتمسر کمتر باشد

به منظور استفاده مطلوب از یک واحد بهداشتی باید 2عامل اساسی فشار و مقدار جریان اب در ان،در حد استانداردهای تعیین شده قرار گیرند

مقار اب وفشار لازم در واحد های مصرف باید مطابق دستورالعمل مشخص شده باشد

مقدار مصرف اب گرم در واحد های مسکونی باید حدود مقادیر مصرف برحسب 100-60 گالن در روز میباشد

مصرف اب گرم در واحدهای بهداشتی مختلف در اماکن گوناگون باید حدود مقادیر مصرف های عمومی 80-300 در روز میباشد

درجه حرارت اب گرم برای مصارف مختلف در حد.ود مقادیر مصرف در شیرهای دستشویی با ظرف شویی  125-140 در روز میباشد

در طرح شبکه لوله کشی داخل ساختمان باید مسائل فنی و اقتصادی کاملا رعایت گردد و استفاده از لوله با قطر بیش از حد مورد احتیاج نیز مقرون به صرفه نخواهد بود  به هر حال،در شبکه لوله کشی اب سرد و گرم در داخل ساختمان رعایت موارد زیر لازم خواهد بود

الف-قطر لوله باتوجه به فشار خط اصلی شهر به نحوی باید انتخاب شود که فشار اب در دور ترین واحد مصرفی در ساختمان حدود ضرف شویی مقدار اب لیتر در دقیقیه 11لیتر میباشد

ب-شبکه لوله کشی ساختمان به نحوی باید طراحی شود که فشار لازم در دور ترین واحد مصرف دراخرین طبقه ساختمان(a) به اضافه فشار مربوط به ارتفاع اخرین طبقه ساختمان از سطح خیابان (b) به

فشار اب

فشار اب

در شبکه لوله کشی (c) کوچکتر یا مساوی فشار خط لوله شهر باشد (d) .

a+b+c=d

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.