دستگاه های اب گرم مصرفی

دستگاه های اب گرم مصرفی

دستگاه هایی هستند کهبه وسیله انها اب گرم مصرفی تولید و به مصرف کننده ها(وسایل بهداشتی)هدایت میشود.این دستگاه ها عبارتند از =مخازن اب گرم،شبکه لوله گشی رفت برگشت اب گرم مصرفی و پمپ سیرکولاتور برکشت اب گرم.   مخزن اب گرم دو جداره=این مخزن یک اب گرم کن غیر مستقیم است،به این معنی که یک وسیله انتتقال حرارت(اب سیستم گرم کننده)در تماس مستقیم با سطح اب گرم کننده (دیگ سیستم گرم کننده)انرژی حرارتی را دریافت کرده،و اب گرم مصرفی منتقل میکند.اب گرم دیگ از بالاوارد محفظه بیرونی شده در فضای حد فاصل استوانه های داخلی و بیرونی جریان مییابدو گرمای خود را به اب درون استوانه داخلی منتقل میکند.اب سردشهر از اتصال پایین وارد استوانه داخلی شده گرمای اب گرم دیگ را دریافت میکند و پس از خروج از اتصال بالابه سمت وسایل بهداشتی هدایت می شود.هر مخزن اب گرم و جداره دو اتصال دیگر نیز برروی استوانه داخلی دارد یکی برای نصب شیر اتصال دیگر نیز برروی استوانه داخلی دارد یکی برای نصب شیر اطمینان و دیگری حهت اتصال لوله برگشت اب گرم مصرفی. در مو قع لوله کشی مخزن اب گرم باید توجه شود که اولا کلیه لوله ها (به جز لوله شیر اطمینان)به وسیله (مهره ماسوره)و یا فلنچ بهمخزن متصل گردند،تا امکان بازکردن انها در موقع تعویض مخزن وجود داشته باشد ،ثانیا در محل ورود اب سرد شهر به مخزن یک شیر یک طرفه نصب گردد تا از برگشت اب گرم به داخل شبکه اب سرد ساختمان جلوگیری شود.در ظرفیت های کم مخزن دو حداره را بر روی دیگ حرارت مرکزی قرار داده،ب

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.