سرعت اب در لوله

سرعت اب در لوله                                                                                                                                       سرعت جریان اب در لوله ها با توجه به دو عامل  تعیین میشود=                                                                             1-عبور جریان بدون صدای اب در لوله،به این ترتیب هرچه قطر لوله بیشتر انتخاب گردد،سرعت جریان اب در ان کمتر و بدون صدا خواهد بود.                                                                                                                                             2-اقتصادی بودن پروژه،که با توجه به(1/2)متر بر ثانیه و در لوله های اصلی حداکثر 2/4 متر بر ثانیه در نظر گرفته شود.        در دیاگرام هایی مقادیر مختلف=دبی،سرعت ،افت فشارو قطر لوله داده شده است که با استفاده از انها و معلوم بودن مقدار دبی و افت فشار،میتوان مقدار سرعت و قطر لوله مناسب را تعیین نمود.                                                           مثال=مقدار دبی یک مسیر لوله کشی (/16  )  است،اگر مقدار افت فشار(300 m) در نظر گرفته شود قطر لوله مناسب را تعیین کنید.                                                                                                                                                 محاسبه افت فشار در شبکه لوله کشی= در محسابه افت فشار شبکه لوله کشی باید مقدار افت فشار را در مقاوم ترین مسیر محاسبه شود ،چون هر گاه پمپ به اندازه ای باشد که بتواند افت فشار مقاوم ترین مسیر را جبران کرده،اب را در ان مسیر به جریان بیندازید،در سایر مسیر ها نیز مطمئنا اب جریان خواهد یافت.                                                              افت فشار هر مسیر برابر با مجموع افت فشار در لوله های رفت و برگشت ان مسیر،به اضافه افت فشار در دستگاه پخش کننده حرارت و افت فشار در فیتینگ های ان مسیر است.                                                                                      در سیستم گرم کننده با رادیاتور،مقدار افت فشار در رادیاتور های مختلف اختلاف زیادی ندارد،لیکن در سیستم گرم کننده با فن کوئل ممکن است مقدار افت فشار اب در کویل فن کویلی که به موتور خانه نزدیک تر است،ان قدر زیادتر از دیگر فن کویل ها باشد،که مقدار افت فشار در مسیر لوله های رفت و برگشت دورترین فن کویل هم به اندازه ی ان نباشد. بنابر این در سیستم گرم گننده با فن کویل برای تعیین مقاوم ترین مسیر ،تنها توجه به طول مسیر کافی نیست بلکه در ان مورد دقت کافی به عمل اید.                                                                                                                                        با تشکر شرکت نور

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.