سیستم انتقال اب گرم

سیستم انتقال اب گرم                                                                                                                                   سیستم انتقال اب گرم شبکه ای است که اب گرمسیستم گرم کننده را از موتورخانه به دستگاه های پخش کننده ی حرارت منتقل کرده،پس از تبادل حرارت اب با محیط،دوباره ان را برای جذب انرژی حرارتی به موتورخانه هدایت می کند.         1-اجزای سیستم انتقال اب گرم شامل شبکه لوله کشی رفت اب گرم،شبکه لوله کشی برگشت اب گرم (پمپ های سیر کولاسیون) فیتینگ ها،شیرها،صافی ها و لرزه گیرها است.                                                                                    2-سیستم های لوله کشی=لوله کشی شبکه حرارت مرکزی ساختمان ها بر حسب نوع برگشت اب به موتورخانه،(وقتی که دو یا چند دستگاه پخش کننده حرارت با هم در یک مدار نصب میشوند)به روش های زیر انجام میگردد که عبارتند از=       1-سیستم لوله کشی با برگشت مستقیم=در این روش،اب برگشتی از هر دستگاه پخش کننده حرارت مستقیما وارد لوله برگشت شده،مسیر حرکت به سمت موتورخانه را طی می کند. در این لوله کشی،دستگاه پخش کننده حرارتی که به موتور خانه نزدیکتر است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.