سیستم های حرارت مرکزی

سیستم های حرارت مرکزی                                                                                                                            نصب بخاری در هر اتاق برای ساختمان هایی که اتاق های زیادی دارند مشکلات زیادی از نظر بهره برداری، نگه داری و کیفیت کار پیش می اورد. در چنین ساختمانهایی باید سیستم های حرارت مرکزی ایجاد میشود. در این سیستم ،گرما در محلی به نام مونور خانه یا اتاق مکانیکی تولید شده،توسط سیال واسطه ای جذب وبه اتاق های مختلف هدایت میشود. این سیال واسطه ممکن است اب،بخار اب، ویا هوا باشد. بنا بر این سیستم حررت مرکزی در سه نوع=حرارت مرکزی با اب گرم-حرارت مرکزی با بخار اب-حرارت مرکزی با هوی گرم.                                                                                        -سیستم حرارت مرکزی با اب گرم                                                                                                                     در حرارت مرکزی با اب گرم ،گرمای تولید شده توسط مشعل به اب درون دیگ منتقل میشود. اب گرم شده به وسیله ی یک پمپ جریانی و سیستم لوله کشی در واحد های پخش کننده ی گرما (مانندهرادیاتور ،فن کولر و….)جریان یافته،گرمای خود رابه هوای اتاق میدهد و برای جذب گرمای مجدد به طرف دیگ بر میگرد.                                                              سیستم حرارت مرکزی با اب گرم سه نوع است =                                                                                              سیستم حرارت مرکزی با دمای پایین که در ان دما تا 120 است                                                                               سیستم حرارت مرکزی با دمای متوسط که در ان دما 175-120است                                                                                                                                                                                                                            سیستم حرارت مرکزی با دمای بالا که دمای ان 230- 176است.                                                                              زمانی از سیستم گرمایی با دمای کم استفاده میشود که دمای اب در لوله رفت زیر نقطه جوش اب در حدود 80 ودر لوله ی برگشت بین 60تا70 درجه سانتی گراد باشد. اب گرما ی ویژه ی بالایی دارد،بنا براین از طریق ان میتوان گرمای زیادی را به کمک لوله هایی با قطر نسبتا کم، به پخش کننده های گرمایی رساند.                                                                     اجزای سیستم حرارت مرکذی با اب گرم                                                                                                              سیستم حرارت مرکزی با اب گرم شامل قسمت های زیر است                                                                               دستگاه های پخش کننده گرما -این دستگاه ها شامل (کنکتور ها -رادیاتورها- فن کولر ها)و (یونیت هیتر) است .اب گرم از طریق لوله رفت وارد این دستگاه ها شده در انها از طریق هدایت – تابش- وزش،با هوای اتاق تبادل گرمایی انجام میدهد واب خروجی از دستکاه پخش کننده کاهش دما پیدا میکند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.