عایق کاری

عایق کاری                                                                                                                                                  در تاسیسات گرمایی،برای کم کردن تلفات حرارتی سطوح مختلف ساختمان،لوله ها،کانال ها و مخازن و جلوگیری از نفوذ رطوبت و انتقال صدا،از مواد ومصالحی به نام (عایق)استفاده میشود. عایق ها به سه دسته حرارتی(هدایتی،هم رفتی و تشعشعی)،رطوبتی و صوتی تقسیم بندی میشوند.                                                                                             شرایط عایق کاری                                                                                                                                         عایق کاری لوله ها، کانال ها و مخازن،باید بر اساس شرایط و ضوابط زیر انجام گیرد.                                                      1-جنس عایق و روکش ان،باید برای کار در دمای سیستم لوله کشی و شرایط محل مناسب باشد.                                2-جنس عایق و روکش ان،باید به انچه در مقررات ملی ساختمان،برای حفاظت ان منطقه از ساختمان در برابر اتش مقرر شده،مطابقت داشته باشد.                                                                                                                            3-استفاده از مواد ومصالح سوختی (combustible)،به عنوان عایق،روکش عایق و دیگر مواد کمکی از قبیل چسب،نوارچسب و غیره مجاز نیست .                                                                                                              4-قسمت هایی از لوله که از دیوار اتش عبور میکند،نباید عایق یا روکش عایق داشته باشد.                                          5-اگر قابلیت هدایت گرمایی عایق با (34%)و دمای محیط با 24 درجه سانتی گراد که جدول برای ان تنظیم شده است تفاوت داشته باشد، ارقام ضخامت باید با روش های مهندسی مورد تایید، تصحیح شود.                                                6-اگر لوله در معرض یخ زدن باشد،ضخامت عایق باید با روش های مهندسی مورد تایید(به منظور جلوگیری از یخ زدن سیال داخل لوله)تصحیح شود،یا برای جلوگیری از یخ زدن، از روش های دیگری جز عایق کاری،استفاده شود.                             -لازم نبودن عایق کاری                                                                                                                                   موارد زیر لازم نیست لوله های عایق حرارتی شوند                                                                                                1-در لوله کشی داخلی دستکاه هایی که در کارخانه سازنده عایق شده باشند.                                                        2-برای هر سیستم لوله کشی که دمای سیال داخل ان بین 12/8 تا 40 درجه سانتی گراد (55تا105 درجه فارنهایت) باشد.                                                                                                                                                           3-لوله هایی که سیال داخل انها با استفاده از سوخت های فسیلی یا انرژی الکتریکی،گرم ویا سرد نشده باشد.               4-اگر انتقال گرما از جدار بدون عایق لوله،(از داخل لوله به خارج یا از خارج به داخل لوله)مقدار کل انرژی مورد نیاز ساختمان را افزایش ندهد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.