محاسبه ظرفیت و انتخاب دیگ

محاسبه ظرفیت و انتخاب دیگ=

ظرفیت حرارتی (h ) دیگ عبارت است از مجموع تلفات حرارتی ساختمان (h) وگرمای مورد نیاز برای گرم کردن اب گرم مصرفی (h).به این مجموع چند درصد (حداکثر 10%) به عنوان ضریب اطمینان(به منظور جبران تلفات حرارتی لوله هایی از جاهای گرم نشده عبور میکنند و نیز تلفات حرارتی مخزن انبساط)اضافه میشود؛بنابراین خواهیم داشت

پس از محاسبه ظرفیت حرارتی دیگ با استفاده از کاتالوگ کارخانه های سازنده میتوان دیگ مناسب را انتخاب نمود.

مثال=میخواهیم برای ساختمانی که تلفات حرارتی ان(230 kw ) و مقدار گرمای مورد نیاز مخزن ابگرم ان (35 kw) است دیگ اب گرم مناسب را انتخاب کنیم.دیگ چدنی سوپر (400) 10 پره،به ظرفیت حرارتی (kw 300) حجم اب گیری (132)لیتر،طول(1500) عرض (580)و ارتفاع (780) میلی متر برای این ساختمان مناسب است.

مشعل ها=برای تبدیل انرژی شیمیایی موجود در سوخت،به انرژی حرارتی باید مثلثی به نام مثلث احتراق تشکیل کردد.بر روی هر یک از اضلاع این مثلث یکی از عوامل لازم برای احتراق وجود دارد با حذف یکی از اینها دو عامل دیگر قادر به انجام عمل احتراق نخواهند بود.این سه عامل عبارتند از=

1-سوخت=یک ماده سوختنی که به صورت جامد،مایع و گاز وجود دارد.

2-اکسیژن=برای انجام عمل اکسیداسیون (سوزاندن سوخت)از اکسیژن مجود در هوا استهاده میشود.

3-گرما=برای رساندن دمای سوخت به دمای نقطه اشتعال.مشعل ها دستگاه هایی هستند که مثلث احتراق را در داخل کوره دیگ ایجاد می کنند. مشعل ها را برحسب نوع سوخت به مازوتی،گازوئیلی،گازی و دوگانه سوز (گازوئیلی و گازی)تقسیم بندی می کنند.

مشعل های گازوئیلی=مشعل های ،مشعل هایی هستند که بر اساس استفاده از گازوئیل به عنوان سوخت ،طراحی و ساخته میشوند.مشعل گازوئیلی دو نازله به این نوع مشعل ها در اصطلاح مشعل های (پودر کننده فشار قوی تفنگی) می گویند،زیرا به وسیله انهاگازوئیلبا فشاری بین (100)تا(300psig) از طریق یک و یا دو نازل (افشانک)به داخل دیگ پاشیده میشود.

اجزای مشعل گازوئیلی=اجزای اصلی تشکیل دهنده مشعل گازوئیلی عبارت انداز (موتور،بادزن(فن)،پمپ گازوئیل،شیر برقی،کوپیلینگ،نازل،ترانسفورماتورجرقه،الکترودها،شعله پخش کن،چشم الکتریکی و بدنه.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.