محل ساختمان و پیاده کردن نقشه

هنگامی که محل ساختمان در اختیار سازنده قرار میگیرد،نقشه ساختمان و دیگرترحهایی که برای احداث ساختمان ضرورت دارند نیز به وی ارائه میشوند.در بیشتر اشکال قرارداد ها ساختمانی این وظیفه سازنده است که ببیند عمل پیاده کردن نقشه به دقت انجام گرفته است یا خیر.هنگامی که محل ساختمان تحویل داده شده کارهای اماده سازی و پیاده کردن نقشه ساختمان را میتوان اغاز کرد.این عملیات را میتوان تحت سه عنوان دسته بندی کرد=

1-پاک سازی محل ساختمان.

2-پیاده کردن نقشه ساختمان.

3-استقرار یک سطح مبنا.

-پاک سازی محل ساختمان=این عملیادت تخریب ساختمانهای موجود،ریشه کنی بوته ها و درختان و جابه جایی    خاک جهت کاهش سطح را شامل میشود،تخریب کارهای تخصصی است و تنها باید توسط پیمانکاری که که در این کار مهارت دارد انجام شود.ریشه کنی درختان را میتوان توسط ابزارهای دستی یا مکانیکی انجام داد و ریشه کنی درختان بزرگ را باید به افراد متخصص واگذار گردد.

 

قانون ساختمانی (c2(1 =(غیر ازمواد استثنایی،محل ساختمان باید کاملا از چمن و دیگر نباتات پاکسازی شود).این عمل در واقع برای پاک سازی خاک صورت میگیرد،زیرا 300mm یا بیشتر از خاک رویی شامل گیاهان زنده و نباتات در حال فساد است . این خاک رویی به اسانی فشرده میشود و برای فونداسیون مناسب نیست.این خاک به عنوان پوشش سطحی باغها ارزشمند است و از ان میتوان بدین منظور استفاده کرد.در نهایت این مجموعه شرایط اقتصادیاست که تعیین می کند چه روشی برای پاکسازی محل ساختمان انتخاب شود.

-پیاده کردن نقشه ساختمان=اولین کاری که در این زمینه انجام میشود ایجاد یک خط مبنا است تا بتوان تمامی نقشه ساختمان را به کمک ان پیاده کرد.موقعیت این خط باید به روشنی در محل ساختمان مشخص شود تا بتوان در هر زمان دلخواه مجددا ان را ایجاد کرد. برای اندازه گیری در محل ساختمان باید از متر فلزی استفاده شود (30 متر طول مناسبی است).البته مترهای دیگری با پوشش پلاستیکی و کتانی نیز وجود دارد .نقطه ضعف مترهای کتانی این است که کش می ایند.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.