پیاده کردن نقشه ساختمان

گودبرداری و شمع بندی =قبل از احداث فونداسیون ،پی ها را باید با عمق و پهنای لازم حفر کرد.درقراردادهای کوچک این کار هنوز به صورت دستی انجام می گردد،اما در کارهای بزرگ استفاده از نوعی ماشین حفار احتمالا اقتصادی تر خواهد بود.پیاده کردن نقشه ساختمان

شمع بندی=به عمل پوشاندن دیوارهای گود(ترانشه)با حایلهای موقتی،اصطلاحا شمع بندی گفته میشودو گاهی اوقات نیز از نامهای چوب بندی و حایل بندی استفاده میشود.دیواره های برخی از گودها به تقویت نیاز دارند تا=پیاده کردن نقشه ساختمان

1-از کارگران هنگام کار در مکان گودبرداری شده حفاظت شود.

2-با ایجاد نوعی دیوار حایل در طرفین گود (تراشه ) ناحیه ی گودبرداری بازنگهداشته شود.

نوع و مقدار شمع بندی لازم،به عمق و ماهیت خاک ریزین بستگی خواهد داشت،بسیاری از خاکها در کوتاه مدت احتمالا نیازی به هیچ گونه شمع بندی نخواهد داشت،اما باید شرایط اب و هوایی ،عمق،نوع خاک و طول زمان عملیات هر ناحیه گودبرداری به طور جداگانه ارزیابی و مورد توجه قرارگیرد.

چوبهایی که برای این کار مناسبند عبارتند از =پیاده کردن نقشه ساختمان

کاج اسکاتلندی

چوب قرمز بالتیک

چوب سفید بالتیک

صنوبر داگلاس

سیاه کاج

شوکران.

نظارت بر ایمنی کار=هر شرکتی که مجموعا بیش از بیست نفر را استخدام دارد،باید حداقل یک فرد با تجربه را جهت مسولیت نظارت عمومی بر مقررات ایمنی این قوانین به کار بگمارد.در صورتی که این فرد وظایف نظارت بر ایمنی را با کارایی مطلوبی انجام دهد،استخدام تمام وقت وی ضرورتی ندارد و گروهی از گارگاه های ساختمانی  یا گروهی از کارفرمایان می توانند این فرد را مشترکا به استخدام دراورند.پیاده کردن نقشه ساختمان

گودها،چاهها و تونلها=برای جلوگیری از خطر سقوط یا ریزش مواد تشکیل دهنده دیواره گودها باید چوب و دیگر مصالح مناسب تهیه و مورد استفاده قرار گیرند.پیاده کردن نقشه ساختمان

شمع بندی تنها باید توسط شخص صالح و یا زیر نظر مستیم وی انجام شود.قبل از انکه به کارگران اجاره داده شود تا در گود کار کنند،ناظر ایمنی باید از محل گودبرداری بازرسی به عمل اورد. پیاده کردن نقشه ساختمان

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.