کوپلینگ

کوپلینگ=کوپیلینگ قطعه ای است که حرکت الکتروموتور را به پمپ منتقل میکند و معمولا از جنس پلاستیک است. در این دستگاه یک لقی جزیی بین محور الکتروموتور و پمپ ایجاد میشود تا در لحضه راه اندازی اینرسی (لختی)پمپ روی الکتوروموتورنباشد و الکتروموتور راحت تر بتواند به حرکت در اید. در صورت گریپاژکردن پمپ،معمولا کوپیلینگ میشکند و موتور هرز میشود در نتیجه الکتروموتور از خطر سوختن محفوظ میماند و در صورت معیوب شدن الکتروموتور و یا پمپ،فقط دستگاه معیوب را تعویض می کنند.

نازل=نازل ذستگاهی است که گازوئیل را به صورت پودر (a)به مقدار معین(b) باچرخ با زاویه معین (c)به شکل مشخص (d)به صورت تصویه شده.نازل ها تحت یکی از چهار زاویه30-45-60-80 سوخت را به داخل اتاقک احتراق میپاشند که زاویه کم برای اتاقک احتراق عمیق و زاویه ی زیاد برای اتاقک احتراق کم عمق مناسب است. گرچه به علت مختلف بودن شکل اتاقک احتراق در دیگ های حرارت مرکزی نمیتوان در انتخاب نوع پاشیدن سوخت (توپور،نیمه پر،و تو خالی)یک قاعده کلی اظهارکرده اما کارخانه های سازنده مشعل اغلب نوع توپر و یا نیمه پر با زاویه 60و یا 45 را پیشنهاذ میکنند.

مشخصات حک شده روی نازل فقط برای فشار7 bar و (100psi) صدق میکند و با تعغیر فشار ظرفیت زاویه و نوع پاشیدن سوخت تعغیر خواهد کرد.اگر در روی نازل ظرفیت را بدون واحد بنویسند منظور،ظرفیت بر حسب (gph) است،اگر فشار پشت نازل بیش از (7bar) باشد،مقدار دبی سوخت عبوری از نازل بیش از مقدار ظرفیت اسمی حک شده روی ان خواهد بود.

ترانسفورماتور جرقه=در این ترانسفورماتور انرژی الکتریکی  میتواند در یک قطعه اهن به انرژی مغناطیسی تبدیل شود و انرژی مغناطیسی نبز میتواند به انرژی الکتریکی تبدیل گردد.به عبارت دیگر از یک سیم پیچ دور یک قطعه اهن پیچیده و جریانی از ان بگذرد اهن مغناطیس میشود.حال اگر یک سیم پیچ دگر دور هسته اهنی پیچیذه شود امکان دارد جریان دیگری در ان به وجود اید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.