سیستم لوله کشی با برگشت مستقیم

سیستم لوله کشی با برگشت مستقیم

در این روش اب برگشتی از هر دستگاه پخش کننده حرارت مستقیما وارد لوله برگشت شده،مسیر حرکت به سمت موتورخانه را طی می کند. در این لوله کشی ،دستگاه پخش کننده حرارتی که به موتورخانه نزدیکتر است ،نسبت به دستگاه های دیگر طول لوله رفت و برگشت کمتری (افت فشار کمتری در مسیر)دارد،درنتیجه اب در مدار دستگاه ها راحتتر و بیشتر سیر کوله شده،در مدارهای دستگاه های دورتر،کمتر جریان می یابد.                                                             این طریقه لوله کشی برای جایی که دستگاه های پخش کننده حرارت دارای افت فشارهای نامساوی(مثل فن کویل ها هستند وهر کدام نیز یک شیر تنظیم کننده balancing valve) دارند، توصیه می شود. لازم به ذکر است که سیستم لوله کشی رادیاتورها در ساختمان های کوچک با برگشت مستقیم انجام میگردد.                                                              سیستم لوله کشی با برگشت معکوس

سیستم لوله کشی با برگشت مستقیم                                                                                                        از دستگاه های پخش کننده حرارت دارای افت فشار مساوی و یا تقریبا مساوی باشند، لوله کشی با برگشت معکوس برای انها پیشنهاد میشود.در این سیستم،اب برگشتی از دستگاه ها در جهت حرکت اب در لوله رفت حرکت میکند تا لوله برکشت اب اخرین دستگاه با ان متصل گردد پس از ان اب به سمت موتورخانه حرکت خواهد کرد.                                    در این سیستم لوله کشی مجموع طول لوله های رفت و برگشت برابر هستند،در نتیجه افت فشار در مدار لوله کشی برابر تمام تمام دستگاه ها مساوی است. اگر افت اب در خود دستگاه ها نیز مساوی و یا تقریبا مساوی باشد،مقدار اب در هر مدار،متناسب با قطر لوله محاسبه شده جریان خواهد یافت. لازم به ذکر است که سیستم لوله کشی بیشتر ساختمان ها به این روش انجام میشود.        سیستم لوله کشی با برگشت مستقیم                                                                                                                        سیستم لوله کشی مختلط                                                                                                                            در این سیستم قسمتی از لوله کشی برگشت به صورت مستقیم و قسمت دیگر به طور معکوس انجام میشود ، یک سیستم لوله کشی مختلط به طریقی که در ان برگشت در رایزرها (لوله های عمودی)به صورت مستقیم و در هدر (header) به روش معکوس انجام گردیده نشان داده شده است،در این سیستم مجموع اندازه طول لوله رفت و برگشت و در نتیجه مقدار افت فشار در مسیر لوله کشی برای تمام دستگاه های مساوی نیست .اختلاف مقدار جریان اب به مقدار افت فشار محاسبه شده در رایزر های رفت برگشت بستگی دارد که شامل افت فشار های زیر است=                                   1=افت فشار در مدار لوله کشی رفت برگشت هر دستگاه تا محل برگشت معکوس                                                     2=افت فشار در خود دستگاه                                                                                                                          3=افت فشار در فیتینگ ها و شیر های هر مسیر

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.