لوله بازکنی بوستان ولایت       تخلیه چاه در بوستان ولایت