تخلیه چاه در ایرانشهر         لوله بازکنی در ایرانشهر