تخلیه چاه در امیر اباد      لوله بازکنی در امیر اباد