تخلیه چاه درمنیریه            لوله بازکنی درمنیریه