تخلیه چاه درشهرک نفت         لوله بازکنی درشهرک نفت