تخلیه چاه در جمالزاده تهران         لوله بازکنی در جمالزاده تهران