لوله بازکنی خیابان 17 شهریور   تخلیه چاه خیابان 17 شهریور