تخلیه چاه اتوبان میرداماد         لوله بازکنی اتوبان میرداماد