لوله بازکنی شهرک رسالت      تخلیه چاه محدوده شهرک رسالت