لوله بازکنی شهرک امام خمینی     تخلیه چاه در محدوده شهرک امام خمینی