لوله بازکنی شهرک غزالی          تخلیه چاه در شهرک غزالی