لوله بازکنی شهرک رضوبه          تخلیه چاه در محدوده شهرک رضوبه