لوله بازکنی در حوالی حکیمیه     چاه بازکن درحوالی حکیمیه