لوله بازکنی منطقه 9 تهران  تخلیه چاه منطقه 9 تهران