لوله بازکنی و تخلیه چاه شاهین             لوله بازکن در محدوده شاهین