لوله بازکنی و تخلیه چاه شهرزیبا            لوله بازکن در محدوده شهرزیبا