لوله بازکنی و تخلیه چاه لویزان             لوله بازکن در محدوده لویزان