لوله بازکنی و تخلیه چاه نارمک            لوله بازکن در محدوده نارمک