لوله بازکنی و تخلیه چاه پونک            لوله بازکن در محدوده پونک