تخلیه چاه در امامزاده عبدالله            لوله بازکنی در امامزاده عبدالله