تخلیه چاه در مجیدیه-دبستان         لوله بازکنی در مجیدیه-دبستان