لوله بازکنی منطقه 3 تهران    تخلیه چاه منطقه 3 تهران